Okolí

VZ Měřín (cca 10 minut jízdy autem)

 • Aquapark (9:00-20:00), orientační cena – dospělý 120Kč/1,5hodiny
 • Tenisové kurty
 • Krytá tenisová hala
 • Půjčovna šlapadel
 • Sauna, fitness
 • Kulečník
 • Squash
 • Bowling (9:00-20:00), 320Kč/hod

Jízda parníkem

 • Pronájem parníku pro cca 40 osob – orientační cena 4 000Kč/hod
 • Trasa Slapská přehrada – Nová Živohošť (Po-Ne)
 • Trasa Slapská přehrada – Solenice (Orlík, Út, Čt, So, orientační cena 200Kč/osoba)

Zajímavosti v okolí

Zámek Konopiště

Zámek Konopiště, Růžová zahrada
Základem konopišťského zámku byl raně gotický hrad z přelomu 13. a 14. století postavený ve stylu francouzského kastelu. Rohy stavby byly osazeny čtyřmi věžemi, další tři věže vycházely z průčelí. Po renesančních úpravách přišlo baroko a s ústupem obranné funkce snížení šesti věží do úrovně pater. Převratné změny zažil zámek za následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Na jeho rozkaz byl zámek přestavěn podle zásad historizujícího romantismu, jeho okolí bylo upraveno jako rozlehlý park a vznikl Růžový sad. Arcivévoda shromáždil na zámku nekonečnou řadu cenných předmětů, rozsáhlá je například sbírka zbraní a výzbroje.

Zámek Dobříš

Dobříš – zámek a zahrady
Rozlehlý zámek - sídlo rodu Mannsfeldů - vznikl ve 2. polovině 17. století, dnešní rokokovou podobu získal v polovině století 18. Interiéry jsou vybaveny cenným rokokovým a klasicistním nábytkem. Ovšem nejvíce na Vás zapůsobí úprava francouzské zahrady, která patří k nejkrásnějším u nás.

Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn
Nejvýznamnější a bezesporu nejznámější český hrad dal vystavět panovník Karel IV. roku 1348 mimo jiné za účelem uložení korunovačních klenotů a svatých ostatků. Dnešní podoba hradu není zcela totožná s původní. Je výsledkem zásadní přestavby z konce 19. století, která ve snaze vrátit hradu gotický vzhled setřela do značné míry prvky předchozích slohů. Jednou z nejvzácnějších částí Karlštejna je kaple sv. Kříže - místo uložení korunovačních klenotů a svatých ostatků. Pozlacená klenba spolu se 127 deskovými obrazy mistra Theodorika vytváří jeden z nejzachovalejších gotických interiérů na světě.

Zámek Červený Hrádek u Sedlčan

Zámek Červený Hrádek u Sedlčan
Pseudogotický zámek s typickou červenou barvou zdiva. Původně to byla gotická tvrz, která zásadní přestavbou prošla v polovině 18. století. Tehdy se jejími majiteli stali Mladotové, kterým zámek patřil až do roku 1948, kdy byl zestátněn, po roce 1989 byl jejich rodu opět navrácen. Ve 2. polovině 20. století jej pro své účely využívalo vlastivědné muzeum v Příbrami a okresní archív.

Zámek Hluboš

Zámek Hluboš
Pozdně barokní zámek, novorenesančně upravený v 19. století, sloužil do roku 1989 jako odborné učiliště. Po navrácení původním majitelům prošel nezbytnou rekonstrukcí a byl zpřístupněn. Největší atrakcí je expozice věnovaná T. G. Masarykovi - prezident si totiž zvolil zámek za své první letní sídlo v letech 1920-1921. Samostatný salonek je věnován i jeho ženě Charlottě Masyrykové. Ve velkém sále s výjimečnou akustikou se konají pravidelné koncerty.

Zámek Jemniště

Zámek Jemniště
Zámek vznikal ve 20. letech 18. století pod vlivem barokního stylu. V roce 1754 jej poničil požár a rekonstrukční práce mu vtiskly podobu rokokovou. Hlavní sál a zámeckou kapli zdobí malby F. A. Schefflera a V. Reinera.

Zámek Mníšek pod Brdy

Zámek Mníšek pod Brdy
Zámek nechal v roce 1656 zbudovat majitel panství Servác Engel z Engelflussu nedlouho poté, co bývalou tvrz vypálili švédovéská vojska.

Hrad Týnec nad Sázavou

Hrad Týnec nad Sázavou
Jednou z mála románských památek u nás je část hradu z přelomu 12. a 13. století. Zachovala se z něj rotunda (postavená již v 11. století), hranolová věž a pozdější gotická budova. Hodnota stavby byla doceněna v podstatě až ve 20. století, předtím byla využívána dokonce pro potřeby továrny na manufakturu.

Zámek Vrchotovy Janovice

Zámek Vrchotovy Janovice
Kolem poloviny 14. století byl středověký hrad přestavěn na renesanční zámek. Ten prošel několikero úpravami, které v 19. století završila románská gotika. Zámecké interiéry hostí sbírku Národního muzea dokumentující vývoj české společnosti v průběhu 19. století. V původním gotickém sklepení je vystavena expozice českého zvonařství.

Koněpruské jeskyně

Koněpruské jeskyně
Jeskyně s třípatrovým systémem chodeb a krápníkovou výzdobou. Zpřístupněná jsou dvě horní patra, délka trasy je 800 metrů. Zajímavostí jsou netypické krasové tvary - koněpruské růže. Podle archeologických nálezů obývali jeskyni pravěcí lidé a zvířata. Ve 2. polovině 15.stol. se stala ideálním úkrytem pro penězokazeckou dílnu.

Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou
Dějiny benediktinského kláštera mají počátky v 11. století v podobě jeskynní kaple sv. Jana Křtitele. Zkraje 14. století zde vzniklo proboštství, v 16. století opatství. V 17. století byl vystavěn nový kostel a klášter, zhruba sto let nato byl Josefem II. zrušen. V 16. století se stal vyhledávaným poutním místem - cílem poutníků byly údajné ostatky sv. Ivana, který žil jako poustevník v blízké jeskyni.

Křížovnický špýchar

Křížovnický špýchar Prostřední Lhota, Chotilsko
Čtyřpatrový barokní špýchar z roku 1770. Ukázková stavba lidové architektury Dobříšska a středního Povltaví. Expozice přibližují život venkovských obyvatel a vývoj zemědělské výroby ve středním Povltaví.

Něštětická hora u Neveklova

Něštětická hora u Neveklova
Dvanáctimetrová betonová rozhledna utopená v zeleni okolního lesa už v podstatě svou funkci ztratila. Věž s půlkruhovým půdorysem byla postavena v roce 1927 na paměť selského povstání proti bezohlednému utiskovateli Pavlu Michnovi z Vacínova roku 1627.

Golf Club Konopiště

Golf Club Konopiště
Golfové hřiště s 18 jamkami.

Naučná stezka Drbákov - Albertovy skály
Území chráněné od roku 1933 se rozkládá na strmých svazích kaňonu Vltavy. Slunné skalní stepi obývají vzácní živočichové a rostliny. V přilehlých lesních porostech se hojně vyskytuje tis červený (přes 800 jedinců). Zřízená naučná stezka prochází celým územím a má takřka vysokohorský charakter s jedinečnými vyhlídkami. Nejvhodnější období k návštěvě je především jaro, kdy na stráních rozkvetou teplomilné rostliny.

Naučná stezka Skalka
Naučná stezka je ve městě nenáročné povahy, avšak výstup na Skalku je již obtížnější. Začíná na náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy a končí v barokním areálu Skalka. Stezka seznamuje na 8-mi informačních tabulích s orientačními mapkami s místní přírodovědou, historií a kulturou.